Piwa


Piwo łowickie z beczki 0,5 l
10 zł
Piwo łowickie z beczki 0,3 l
8 zł
Piwo Żatecky Leżak z beczki 0,5 l
9 zł
Piwo Żatecky Leżak z beczki 0,3 l
6 zł
Piwo regionalne z Browaru Bednary
10 zl
Piwo Carlsberg bezalkoholowe 0,33
6 złEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. "Rozwój działalności gospodarczej pod nazwą Oberża pod Złotym Prosiakiem w Nieborowie"
mająca na celu rozwój działalności gospodarczej pod nazwą "Oberża pod Złotym Prosiakiem" świadczącej usługi turystyczne na obszarze LGD i wprowadzenie rozwiązań pro środowiskowych w przedsiębiorstwie projektodawcy poprzez realizację inwestycji, stworzenie 2 miejsc pracy dla osób bezrobotnych i wprowadzenie innowacyjnego produktu turystycznego na obszarze LGD
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania"Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


projekt oraz wykonanie: Strony internetowe Łowicz