bun venit la magazinul ceasuri replica A replika órák minősége az egyik legfontosabb óramárka.

ανακαλύψτε το παγκοσμίως διάσημο replica watches Ηνωμένο Βασίλειο στον διαδικτυακό ιστότοπο.

välkommen till billig rolex handla online. Złoty Prosiak

 

  Państwa dane są bezpieczne

W związku z tym ,że od 25 maja 2018 roku przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r.w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy ,że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma KOALA, NA CISOWYM WZGÓRZU. OBER??A POD ZłOTYM PROSIAKIEM, Nieborów 175, 99-416 Nieborów. NIP 834-153-56-86 . Dane kontaktowe Administratora informacji : Anna Rogiecka oberza@zlotyprosiak.pl

Pa??stwa dane pozyskane zosta??y poprzez Pa??stwa kontakt mailowy, telefoniczny, smsowy lub kontakt bezpo??redni. Swoje imię, numer telefonu i adres e-mail udostępnili nam Pa??stwo poprzez wysłanie maila, smsa , jako kontakt telefoniczny lub bezpo??redni. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą KOALA, NA CISOWYM WZGÓRZU, OBER??A POD ZŁOTYM PROSIAKIEM , Nieborów 175, 99-416 Nieborów NIP 834-153-56-86. Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania ,a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Aby usunąć dane osoby z bazy Administratora , można napisać maila wpisując w temacie słowo "rezygnacja" lub powyższe uprawnienia wykonać można również przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane na wstępie.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. "Rozwój działalności gospodarczej pod nazwą Oberża pod Złotym Prosiakiem w Nieborowie"
mająca na celu rozwój działalności gospodarczej pod nazwą "Oberża pod Złotym Prosiakiem" świadczącej usługi turystyczne na obszarze LGD i wprowadzenie rozwiązań pro środowiskowych w przedsiębiorstwie projektodawcy poprzez realizację inwestycji, stworzenie 2 miejsc pracy dla osób bezrobotnych i wprowadzenie innowacyjnego produktu turystycznego na obszarze LGD
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania"Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


projekt oraz wykonanie: Strony internetowe Łowicz