Państwa dane są bezpieczne

W związku z tym ,że od 25 maja 2018 roku przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r.w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy ,że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma KOALA, NA CISOWYM WZGÓRZU. OBERŻA POD ZŁOTYM PROSIAKIEM, Nieborów 175, 99-416 Nieborów. NIP 834-153-56-86 . Dane kontaktowe Administratora informacji : Anna Rogiecka oberza@zlotyprosiak.pl

Państwa dane pozyskane zostały poprzez Państwa kontakt mailowy, telefoniczny, smsowy lub kontakt bezpośredni. Swoje imię, numer telefonu i adres e-mail udostępnili nam Państwo poprzez wysłanie maila, smsa , jako kontakt telefoniczny lub bezpośredni. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą KOALA, NA CISOWYM WZGÓRZU, OBERŻA POD ZŁOTYM PROSIAKIEM , Nieborów 175, 99-416 Nieborów NIP 834-153-56-86. Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania ,a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Aby usunąć dane osoby z bazy Administratora , można napisać maila wpisującw temacie słowo "rezygnacja" lub powyższe uprawnienia wykonać można również przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane na wstępie.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. "Rozwój działalności gospodarczej pod nazwą Oberża pod Złotym Prosiakiem w Nieborowie"
mająca na celu rozwój działalności gospodarczej pod nazwą "Oberża pod Złotym Prosiakiem" świadczącej usługi turystyczne na obszarze LGD i wprowadzenie rozwiązań pro środowiskowych w przedsiębiorstwie projektodawcy poprzez realizację inwestycji, stworzenie 2 miejsc pracy dla osób bezrobotnych i wprowadzenie innowacyjnego produktu turystycznego na obszarze LGD
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania"Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


projekt oraz wykonanie: Strony internetowe Łowicz