Państwa dane są bezpieczne

W związku z tym ,że od 25 maja 2018 roku przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r.w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy ,że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma KOALA, NA CISOWYM WZGÓRZU. OBERŻA POD ZŁOTYM PROSIAKIEM, Nieborów 175, 99-416 Nieborów. NIP 834-153-56-86 . Dane kontaktowe Administratora informacji : Anna Rogiecka oberza@zlotyprosiak.pl

Państwa dane pozyskane zostały poprzez Państwa kontakt mailowy, telefoniczny, smsowy lub kontakt bezpośredni. Swoje imię, numer telefonu i adres e-mail udostępnili nam Państwo poprzez wysłanie maila, smsa , jako kontakt telefoniczny lub bezpośredni. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą KOALA, NA CISOWYM WZGÓRZU, OBERŻA POD ZŁOTYM PROSIAKIEM , Nieborów 175, 99-416 Nieborów NIP 834-153-56-86. Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania ,a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Aby usunąć dane osoby z bazy Administratora , można napisać maila wpisującw temacie słowo "rezygnacja" lub powyższe uprawnienia wykonać można również przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane na wstępie.
projekt oraz wykonanie: Strony internetowe Łowicz